Praktische vragen

Kan ik mijn kind nog inschrijven voor schooljaar 2024-2025?

De inschrijving voor het eerste middelbaar gebeurt via het centraal aanmeldingsregister. Aanmelden kon t.e.m. 21/04/2024. Hier kan je meer informatie vinden over het aanmeldsysteem.
Leerlingen die in het 2de middelbaar wensen te starten, kunnen contact opnemen met de school via info@impulsdilbeek.be .

Hoe ziet een schooldag eruit? 

Een lesdag op Impuls bestaat uit een afwisseling van verschillende activiteiten. We maken hierbij het onderscheid tussen coachingsmomenten, instructiemomenten, LAB, Impulstijd en projecten.

Tijdens coachingsmomenten bespreken we de planning van de week en hebben we oog voor de noden en grieven van de leerlingen. Dit gebeurt zowel in grotere groepen (10 à 15 leerlingen), kleinere groepen (maximaal 5 leerlingen) als individueel. We nemen hun leerstrategieën onder de loep en begeleiden hen in hun ontwikkeling.De instructiemomenten (+/- 30 minuten) gebruiken we om de leerstof over te brengen en mee te delen wat we van de leerlingen verwachten. De leerlingen bepalen per vak in samenspraak met hun coach hoeveel instructiemomenten zij nodig hebben. Dit uit zich in individuele leerroutes.

Impulstijd is hét moment waarop de leerlingen zelfstandig bepalen aan welke doelen ze werken. Hierbij worden ze begeleid door verschillende leerkrachten. Op donderdagnamiddag gaat het specifiek om Impuls@home. Leerlingen vertrekken naar huis en moeten in de namiddag hun taken afwerken én de volgende week voorbereiden aan de hand van inleidende video’s, teksten en/of oefeningen.

 Elk schooljaar organiseren we een aantal projecten. De leerlingen werken hieraan tijdens de projecturen.

Zijn er warme maaltijden verkrijgbaar? 

Er worden geen warme maaltijden aangeboden op school. De jongere brengt een eigen lunchpakket mee.

Waar kan ik het schoolreglement raadplegen? 
Hoe is de school bereikbaar? 

De hoofdingang van de school is via d’Arconatistraat. Via het pad aan de Kasteelstraat of via het pad aan het Roelandsveld (de Sportlaan) kan je de school ook op een veilige manier betreden.

Wij moedigen de leerlingen aan om met de fiets naar school te komen, er is dan ook een ruime fietsenstalling voorzien op het domein van de school.

De school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:

  • buslijnen 129, 136, 810 en 572 stoppen om de hoek;
  • buslijnen 127, 128 stoppen aan de steenweg (nog 10 minuten wandelen).

Uw kind afzetten met de wagen, kan uiteraard ook.  

Ter hoogte van de d’Arconatistraat zijn er 2 kiss & ride zones.

Ter hoogte van de Kasteelstraat is er een ruime parking aan het kerkhof.