Visie

Het onderwijs van Impuls ontplooit de jongeren maximaal. We verhogen hun betrokkenheid tijdens hun leerproces zodat hun intrinsieke motivatie verhoogt. Kortom, het onderwijs van Impuls is ambitieus. We motiveren de jongeren om te blijven leren en doen dit door in te zetten op drie pijlers:

we dagen jongeren uit met betekenisvolle leerdoelen;

we leren jongeren meer eigenaar te worden van hun leren;

we bieden jongeren een veilig leerklimaat waarin ze kunnen groeien.

C

De wereld ontdekken

Uitdagende, haalbare en duidelijke doelen sluiten waar het kan aan bij de exploratiedrang en individuele mogelijkheden van jongeren. Dit leidt tot fundamenteel leren.

Stukje bij beetje leren ze zo de rijkdom en complexiteit van onze wereld verkennen.

Zelfsturing

Stapsgewijs nemen de leerlingen een (grotere) actieve rol op in hun leerproces. Hierdoor leren ze omgaan met vrijheid en met verantwoordelijkheid. Dit verhoogt de motivatie van de leerlingen zodat zij meer tot leren komen.

Samenwerken

We dagen de leerlingen uit om hun eigen talenten en die van anderen aan te spreken om tot een (groeps)resultaat te komen. Deze werkvorm (samenwerken) leidt tot een betere ontwikkeling van de sociale en communicatieve vaardigheden. De leerlingen bereiken via samenwerking een diepe verwerking van de leerstof. Groepswerk verhoogt hun motivatie bij het leren wat een criteria is voor het blijvend leren.

Coaching

Tijdens het leerproces geven we de leerlingen duidelijke en directe feedback. Hierdoor leggen we de focus op hun individuele groei en vooruitgang. Zo ontwikkelen de leerlingen een growth mindset en kunnen we hen meer uitdagen complexe doelstellingen te bereiken.

Warm en veilig nest

Jongeren zijn in volle ontwikkeling. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Enerzijds bieden we structuur, een aantal routines die voorspelbaarheid en zekerheid geven. Anderzijds werken we samen aan een cultuur van waardering en veiligheid waar fouten maken een essentieel onderdeel is van het leerproces.